Inglise keel
Ivikaga


PERSONAALNE ÕPPEKAVA
Tunnid sõltuvad sinu vajadustest ja soovidest, töötame just sellega, mis on sinule oluline.
Esimene tund on tasuta, vestluse jooksul teen kindlaks sinu keeleoskuse taseme ja huvid.
Peale seda koostan individuaalse õppekava just sinule.

INGLISE KEELE EKSAMITEKS
VALMISTUMINE

Paljud ülikoolid ning rahvusvahelised töökohad nõuavad teatud inglise keele eksamite tulemusi.
TOEFL, IELTS, Cambridge'i Ülikooli keeletaseme eksamid (CPE, CAE, FCE) on mõned näited, millega mul on palju kogemusi.

TUNNID SINULE SOBIVAL AJAL

Võimalus õppida kord nädalas, kaks korda nädalas või kasvõi iga päev.
Ühe tunni pikkus on 60 minutit.


E-KESKKONNAS ÕPPIMINE

Tunnid toimuvad Skype'i vahendusel kokkulepitud ajal.
Ei pea muretsema liiklusummikute ja parkimise pärast.

Hariduskäik


Smart Training

London, 2008

Certificate in Children's Learning, Care and Development


Cambridge CPE

London, 2010

Cerrtificate of Proficiency in English


Cambridge CELTA

London, 2011

Certificate in English Language Teaching to Adults


Cambridge BULATS

São Paulo, 2013

Business Language Testing Service

Eratundide hinnad


16 tundi 4 kuu jooksul (1x nädalas)

Ühe tunni hind 25,00 €
Hind kokku 400,00 €, mis makstakse peale esimest tutvustavat tundi


4 tundi 1 kuu jooksu

Ühe tunni hind 27,00 €
Hind kokku 108,00 €, mis makstakse peale esimest tutvustavat tundi


1 tund

Ühe tunni hind 31,00 € hind kokku 31,00 €

 


Intensiivne kursus - 32 tundi 4 kuu jooksul (2x nädalas)

Ühe tunni hind 22,00 €
Hind kokku 704,00 €, mis makstakse peale esimest tutvustavat tundi


Intensiivne kursus - 8 tundi 1 kuu jooksul (2x nädalas)

Ühe tunni hind 25,00 €
Hind kokku 200,00 €, mis makstakse peale esimest tutvustavat tundi


 

 

 

Tingimused


Puudumised ja asendustunnid

Juhul, kui õpilane ei saa tunnist osa võtta, tuleb õpetajat sellest teavitada vähemalt 12 tundi enne tunni algust.

Kui õpetajat on tunni ära jäämisest teavitatud vähemalt 12 tundi, on võimalik tunniks uus aeg kokku leppida.

Kui õpilane teatab tunni ära jäämisest vähem kui 12 tundi, ei ole asendustund võimalik.

Asendustunnid lepitakse kokku ja toimuvad 3 järgmise tööpäva jooksul.

Asendustunni aeg lepitakse kokku õpilase ja õpetaja vahel järgides õpetaja kalendri saadavust alati vahemikus E-R, kl 8:00 - 21:00.

Kui õpilane tunni algusest 20 minuti jooksul ei ilmu kohale ning ei ole eelnevalt teavitanud õpetajat tunni ärajäämisest, on õpetajal õigus lugeda tund toimunuks.
Kursuse aja muutmine ja kursuse katkestamine

Juhul, kui õpilane soovib muuta tundide kellaaega või nädalapäeva kursuse keskel, siis pakub õpetaja uued ajad lähtuvalt tema graafikust, alati vahemikus E-R, kl 8:00-21:00.

Õpilasel on õigus kursusest loobuda ja saada oma raha tagasi 48 tunni jooksul peale esimest tundi. Raha tagastatakse õpilasele täies mahus välja arvatud juba toimunud tundide eest.

Juhul, kui õpilane soovib kursuse pooleli jätta hiljem, kui 48 tundi kursuse algusest, ei ole võimalik ettemakstud summat tagasi saada.

Kursust ei ole võimalik peatada.

Juhul, kui õpilasel on enne kursuse algust teada oma puhkuse kuupäevad, tuleb õpetajat nendest teavitada enne kursuse algust.